Iosif Vulcan

COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA

Adresa: Str. Jean Calvin Nr.3, Oradea, Județul Bihor

Secretariat - Tel/Fax: 0359-410 550, E-mail: pedagogic_vulcan@yahoo.com


ANUNȚ CONCURS 5340 DIN 24.11.2020 - REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

VIZUALIZAȚI ANUNȚUL

ANUNȚ CONCURS 5335 DIN 24.11.2020 - SELECȚIA DOSARELOR

VIZUALIZAȚI ANUNȚUL

ATENȚIE !!!

Colegiul Național ”Iosif Vulcan” organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de Administrator Patrimoniu - S I.

VIZUALIZAȚI ANUNȚUL

Bibliografie pentru proba scrisă pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU - S I

VIZUALIZAȚI BIBLIOGRAFIA

Plan de măsuri pentru desfășurarea cursurilor, an școlar 2020-2021

Vizualizați documentul

Debutul anului școlar 2020-2021

Conform scenariului aprobat în data de 10 septembrie de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Colegiul va funcționa pe scenariul verde. Astfel, învățământul gimnazial și liceal rămân în schimburi, dar cu prezență fizică 100%.

Referitor la prima zi de școală, ora de începere pentru clădirea centrală, liceu, este 9, cu precizarea că, elevii claselor a 9-a rămân în curte pentru formarea grupurilor și vor urca în săli începând cu ora 9,15.

Pentru schimbul de după-masă, gimnaziu, ora de începere este 12,30, cu precizarea că rămân în curte pentru formarea grupurilor clasele a 5-a și vor urca în săli începând cu ora 12,45.

Clasele de învățământ primar vor începe la ora 9, cu precizarea că , pentru elevii din clasele pregătitoare , debutul va fi după-masa, conform planificării.

Director,

prof. Martin Simona Nicoleta
Planul de măsuri la Colegiul Național „Iosif Vulcan” pentru începerea cursurilor, anul școlar 2020-2021

Vizualizați documentul

Reguli de respectat la reluarea cursurilor, la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, anul școlar 2020-2021

Vizualizați documentul

Plan de interventie educationala pt situatia suspendarii cursurilor.

Accesati PLANUL

PO masuri de prevenire si combatere SARS-COV-2

Accesati PO

ACORDUL DIRECTORULUI LICEULUI PEDAGOGIC

1. CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE

Vizualizați documentul

2. PROCEDURA OPERATIONALA DE DESFASURARE SI EVALUARE A PROBEI PRACTICE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DIRECTORULUI LICEULUI PEDAGOGIC

Vizualizați documentul

Metodologia - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021
Descarcă metodologia
Modele de cereri pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2020 - 2021
Detalierea punctului IV

Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul

www.dataprotection.ro

- secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”.

Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.