Iosif Vulcan

COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA

Adresa: Str. Jean Calvin Nr.3, Oradea, Județul Bihor

Secretariat - Tel/Fax: 0359-410 550, E-mail: pedagogic_vulcan@yahoo.com


Plan de măsuri pentru desfășurarea cursurilor, an școlar 2020-2021

Vizualizați documentul

Debutul anului școlar 2020-2021

Conform scenariului aprobat în data de 10 septembrie de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Colegiul va funcționa pe scenariul verde. Astfel, învățământul gimnazial și liceal rămân în schimburi, dar cu prezență fizică 100%.

Referitor la prima zi de școală, ora de începere pentru clădirea centrală, liceu, este 9, cu precizarea că, elevii claselor a 9-a rămân în curte pentru formarea grupurilor și vor urca în săli începând cu ora 9,15.

Pentru schimbul de după-masă, gimnaziu, ora de începere este 12,30, cu precizarea că rămân în curte pentru formarea grupurilor clasele a 5-a și vor urca în săli începând cu ora 12,45.

Clasele de învățământ primar vor începe la ora 9, cu precizarea că , pentru elevii din clasele pregătitoare , debutul va fi după-masa, conform planificării.

Director,

prof. Martin Simona Nicoleta
Planul de măsuri la Colegiul Național „Iosif Vulcan” pentru începerea cursurilor, anul școlar 2020-2021

Vizualizați documentul

Reguli de respectat la reluarea cursurilor, la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, anul școlar 2020-2021

Vizualizați documentul

Tabelele cu elevii claselor a V-a în anul școlar 2020-2021

Vizualizați anunțul

TABELE NOMINALE CUPRINZÂND ELEVII CLASELOR A IX-A, AN ȘCOLAR 2020/2021

Vizualizați clasele

Clasele pregatitoare formate azi 7.09.2020 pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizați clasele

Lista copiilor admiși - an școlar 2020-2021

Vizualizați lista

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR - CERERI ADMISE - ETAPA I - FAZA I ŞI FAZA II

Vizualizați anunțul


ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A LA COLEGIUL NAȚIONAL IOSIF VULVCAN ORADEA

în perioada 13-20.07.2020

Vizualizați anunțul


ANUNȚ! Eliberare acte de studii - 2020 - Eliberarea Diplomelor de Bacalaureat

Vizualizați anunțul

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDIUCATOARE, SECȚIA ROMÂNĂ

Vizualizați documentul

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDIUCATOARE, SECȚIA MAGHIARĂ

Vizualizați documentul

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE - LIMBA ENGLEZĂ CATALOG DE NOTARE FINAL

Notă: Codul candidatului este format din inițialele prenumelui tatălui și ultimele patru cifre din CNP-ul candidatului.

Număr locuri pentru clasa a V-a cu predare intensiv engleză: 25

Vizualizați rezultatele dupa contestatii

Înscrierea elevilor în clasa a V-a, intensiv engleză, an şcolar 2020-2021

Informare test de competență lingvistică
Vizualizați documentele pentru înscriere
Calendarul admiterii elevilor în clasa a V-a intensiv engleză
Model subiect
Procedură organizare
Programa școlară

BACALAUREAT 2020 - Rezultate - 30.06.2020

Vizualizați rezultatele prin codul elevului
Vizualizați rezultatele de la CN "Iosif Vulcan" Oradea

DEPUNERE CONTESTATII

Anunt contestatii
Formular de contestatie

În atenția candidaților la Evaluarea Națională 2020

Programul de depunere a cererilor privind vizualizarea lucrărilor susținute în cadrul Evaluării Naționale 2020, la secretariatul unității:

30 Iunie 2020 - 1 Iulie 2020, în intervalul 9:00 - 14:00


EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A - Rezultate finale după contestații - 27.06.2020

Vizualizați rezultatele finale după contestații prin codul elevului
Vizualizați rezultatele finale, după contestații, de la CN "Iosif Vulcan" Oradea

DEPUNERE CONTESTATII

Anunt contestatii
Formular de contestatie

Cererile părinților pentru funcționarea grădiniței nr. 27 „Vionicel”, structură a Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea, în perioada verii, începând cu 29 iunie 2020, se trimit pe adresa de e-mail a unității, pedagogic_vulcan@yahoo.com, sau la Grădinița nr. 27 „Voinicel”, zilnic, între orele 9-14.

Număr locuri disponibile pentru program prelungit: 24

Se vor respecta condițiile prevăzute în Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARSCOV-2.


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE DE LA ATESTAT LA INFORMATICA

Vizualizați documentul

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANȚI LA PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE SECȚIA ROMÂNĂ

Vizualizați documentul

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANȚI LA PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE SECȚIA MAGHIARĂ

Vizualizați documentul

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE AU SOLICITAT RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA REZULTATELOR - LIMBA SPANIOLĂ

Vizualizați documentul

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE AU SOLICITAT RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA REZULTATELOR - LIMBA ENGLEZĂ

Vizualizați documentul

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE AU SOLICITAT RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA REZULTATELOR - LIMBA FRANCEZA

Vizualizați documentul

ADMITERE 2020

Fișă de aptitudini, filiera vocațională, profil pedagogic

Vizualizați Fișă de aptitudini

INFORMAȚII - privind admiterea în clasa a IX-a, proba de aptitudini pentru profilul pedagogic

Vizualizați documentul

INFORMAȚII - privind admiterea în clasa a IX-a, proba de verificare a cunoștințelor de Limba Spaniolă

Vizualizați documentul

INFORMAȚII - privind admiterea în clasa a IX-a, proba de verificare a cunoștințelor de Limba Engleză

Vizualizați documentul

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, AN ȘCOLAR 2020-2021

DEPUNERE CERERI DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Vizualizați documentul
Vizualizați procedura

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, AN ȘCOLAR 2020-2021

Vizualizați calendarul

Plan de interventie educationala pt situatia suspendarii cursurilor.

Accesati PLANUL

PO masuri de prevenire si combatere SARS-COV-2

Accesati PO

ÎNSCRIEREA ONLINE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2020 Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România.

Accesati site-ul EDU.RO

1. ACORDUL DIRECTORULUI LICEULUI PEDAGOGIC

2. CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE

Vizualizați documentul

Metodologia - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021
Descarcă metodologia
Modele de cereri pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2020 - 2021
Detalierea punctului IV

ATENȚIE !!!!!!!!!!!! Înscriere în învățământul primar 2020-2021

Înscriere în învățământul primar 2020-2021

Poster Coronavirus parinti si copii
Poster Coronavirus transport

Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul

www.dataprotection.ro

- secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”.

Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.