LICEU BILINGV ROMÂN-SPANIOL - ȘCOALĂ EUROPEANĂ - ȘCOALĂ ETWINNING

BAZĂ DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - ȘCOALĂ ACREDITATĂ ERASMUS

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024
CALENDAR MOBILITATE - AN ŞCOLAR 2023-2024

ATENȚIE!!! - DECONTARE SUME ELEVI NAVETIȘTI

ORDIN DE MINISTRU 6376/07.12.2022 - DECONTARE SUME ELEVI NAVETIȘTI
CERERE/ANEXA DECONTARE SUME ELEVI NAVETIȘTI (WORD-DOCX)
VARIANTA (PDF)

Clasele pregătitoare, an școlar 2022-2023

Clasele a IX-a, an școlar 2022-2023

Situație statistică la Examene Naționale

Clasele a V-a, an școlar 2022-2023

ACTIVITĂȚI ȘCOLARE
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2022-2023

INFORMARE - SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT
PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2
IMAGINEA COLEGIULUI ÎN PRESA LOCALĂ

Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul www.dataprotection.ro - secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”. Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.