LICEU BILINGV ROMÂN-SPANIOL - ȘCOALĂ EUROPEANĂ - ȘCOALĂ ETWINNING

BAZĂ DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - ȘCOALĂ ACREDITATĂ ERASMUSTabel nominal cu rezultatele Admiterii la profilul Pedagogic pentru anul școlar 2022-2023
INFORMAȚII ADMITERE LICEU - AN ȘCOLAR 2022-2023

EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2022

Rezultate finale Evaluare Naținală la clasa a VIII-a 2022

TRANSFER ELEVI

BACALAUREAT 2022

Rezultate BACALAUREAT 2022
TABEL NOMINAL CU ELEVII ADMIȘI/RESPINȘI CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2022-2023
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2022-2023

ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022-2023

INFORMARE - SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT
PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2
IMAGINEA COLEGIULUI ÎN PRESA LOCALĂ

Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul www.dataprotection.ro - secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”. Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.