LICEU BILINGV ROMÂN-SPANIOL - ȘCOALĂ EUROPEANĂ - ȘCOALĂ ETWINNING

BAZĂ DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - ȘCOALĂ ACREDITATĂ ERASMUS
ATENȚIE !!! - ANUNȚ CONCURS SECRETAR I S PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

1. ANUNȚ CONCURS SECRETAR
2. FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS SECRETAR - ANEXA 2

Repartiția claselor pe săli (primar, gimnaziu, liceu), an școlar 2023-2024

ANUNȚ - Program pentru utilizarea spațiilor și terenurilor de sport care sunt în administrarea Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea din str. Jean Calvin nr.3 și B-dul Decebal nr. 76

Program utilizare spații și terenuri de sport
Situație statistică la Examene Naționale

ACTIVITĂȚI ȘCOLARE
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2022-2023
IMAGINEA COLEGIULUI ÎN PRESA LOCALĂ
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul www.dataprotection.ro - secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”. Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.