Concursul de chimie Ediţia I Home
 

 • De buna desfăşurare şi organizare a Concursului „NOI ŞI CHIMIA?!” va răspunde în mod direct coordonatorul concursului, prof. Crăciun Rodica, împreună cu coordonatorii judeţeni /al municipiului București .
 • Concursul se desfăşoară între echipe formate din câte 3 elevi. 
 • Se poate organiza etapă județeană,  dacă se înscriu în concurs echipe de la cel puțin 5 şcoli.
 • Etapă județeană se desfăşoară într-o şcoală - denumită Centru judeţean de Concurs-din judeţul respectiv, care are capacitate de organizare şi este de acord  să devină partenerul Colegiului Naţional „Iosif Vulcan” Oradea în această activitate.
 • Fiecare  echipă de 3 elevi  va avea desemnat un cadru didactic, care îi va pregăti şi îi va însoţi la concurs şi va face parte din comisia de evaluare a lucrărilor.
 • Selecţia participanţilor la concurs se face de către cadrul didactic coordonator al echipei, pe baza rezultatelor obţinute  la clasă şi alte concursuri şcolare.
 • Pentru etapa judeţeană de la fiecare şcoală participantă se poate înscrie o echipă formată din 3 elevi, iar de la şcoala organizatoare - 2 echipe. În situaţii speciale, se pot înscrie mai multe echipe de la aceeaşi şcoală, cu acordul  comisiei de organizare judeţene.
 • Pentru etapa interjudeţeană, din fiecare judeţ se înscriu echipele care au participat la faza judeţeană şi au obţinut premiul I (90 -100 puncte).
  În anul 2014, Concursul este înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene în poziţia 245 şi se va desfăşura:

   • etapa judeţeană – (în 23 judeţe) în şcoala din fiecare judeţ  înscris la concurs.

   - 27 mai 2014 pentru clasa a VII-a  și 16 decembrie 2014 pentru clasa a VIII-a 

   • -etapa interjudeţeană – la Colegiul  Naţional „Iosif Vulcan” Oradea(Lucrările cu peste 90 de puncte participă la etapa interjudeţeană, unde se realizează o reevaluare şi un clasament final, de către o comisie neutră, care nu are elevi în concurs.)

   - 27 mai 2014 pentru clasa a VII-a  și 16 decembrie 2014 pentru clasa a VIII-a 

  • Înscrierile pentru faza judeţeană se fac doar în perioada de înscriere 1-15  mai 2014 - pentru clasa a VII-a, respectiv  1 - 15 noiembrie 2014 - pentru clasa a VIII-a, prin completarea unui  formular de înscriere de către cadrul didactic coordonator şi trimiterea lui la adresa de e-mail a concursului: noi.si.chimia@gmail.com
  • Taxa de înscriere este de 10 lei pe elev, respectiv 30 lei pe echipă.
  • Accesul în sală se face pe baza carnetului de elev sau a cărţii de identitate.
  • Timpul de lucru este de 2 ore.
  • Subiectele şi baremele de notare vor fi elaborate de către un profesor neutru având ca obiective evaluarea performanţelor: coerenţă ştiinţifică, gândire logică, spirit de observaţie, perspicacitate, creativitate, originalitate.
  • Subiectele vor fi elaborate din temele cuprinse în programele şcolare pentru disciplina chimie şi respectă structura concursurilor de chimie.Tematică Concurs
  • Probele de concurs sunt teoretice şi vor fi redactate în limba maternă a elevilor participanţi.
  • În timpul concursului, membrii echipei vor putea utiliza sistemul periodic şi calculatorul (Nu telefonul mobil).
  • Membrii echipajului pot colabora, dar vor redacta şi prezenta un singur răspuns al echipei.
      home   regulament   participanţi   subiecte Copyright © 2010
      istoric   comisie    program     rezultate