INFORMAȚII PENTRU ELEVI
ORAR


   Vreau să fiu elev la Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea? Pentru ce optez?
   

Anunțuri :      LIMBA SPANIOLĂ;
   

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" - centru DELE


    Ce este DELE ? Cum mă pot pregati?
    Data examenelorGHID ADMITERE 2018-2019 BIHOR

DESCARCĂ GHIDUL

ANEXA NR.3 LA ORDINUL MEN NR. 4432/29.08.2014 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURARERA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT

PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE ȘI EDUCATOR

PROBELE DE APTITUDINI
   Cercuri în școală :
 • Cercul Sanitarii pricepuți, prof. Eva Kleszken
 • Cercul de pictură;, în fiecare vineri, de la 13 - 15, în sala 204 C2, prof. Andrea Kosa

   Ce imi oferă şcoala?

 • Echipa managerială responsabilă, dinamică
 • Cadre didactice competente
 • Calitatea educației
 • Baza materială ultramodernă
 • Ore de specialitate în cabinete și laboratoare, în funcție de profil
 • Acces în Biblioteca școlii, Biblioteca Engleză, Biblioteca Franceză, Centrul de Documentare și Informare
 • Compartimente individuale în dulapurile elevilor, pentru păstrarea în siguranță; a lucrurilor personale
 • Activități interesante în cadrul Consiliului Elevilor

   Ce așteptări are școala de la tine?

 • Seriozitate în pregătirea școlară
 • Comportament civilizat

    Valori promovate în şcoală

 • Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință.
 • Judecată înțeleaptă - a defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili prioritățile; a gândi prin prisma consecințelor acțiunilor și a fundamenta deciziile pe înțelepciunea practică.
 • Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă.
 • Bunătatea - a arăta griji și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți.
 • Perseverență - a fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor personale.
 • Respectul - a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană.
 • Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecaruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.
 • Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri și a avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.