INFORMAȚII PENTRU ELEVI
ANUNȚ - Program pentru utilizarea spațiilor și terenurilor de sport care sunt în administrarea Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea din str. Jean Calvin nr.3 și B-dul Decebal nr. 76

Program utilizare spații și terenuri de sport
ORARUL PSIHOLOGULUI ȘCOLAR
BURSE ȘCOLARE - 2023-2024
Programe școlare pentru clasa a IX-a, Ciclul inferior al liceului, Limba Spaniolă
Programa școlară pentru clasa a IX-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - Limba Spaniolă - Geografia Spaniei
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2023-2023
ADMITERE LICEU AN ȘCOLAR 2022-2023
CURS DE INIȚIERE ÎN LIMBA SPANIOLĂ 2022
PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2
EXAMENE NAȚIONALE - 2022
TESTELE DE ANTRENAMENT 2020-2021-2022
CALENDAR CULTURAL

O specializare nouă!

Educator-puericultor

Din anul școlar 2021-2022, la Colegiul Național ”Iosif Vulcan”, profil pedagogic, s-a înființat o nouă specializare: educator-puericultor. Admiterea la acestă specializare este condiționată de promovarea unor probe specifice de aptitudini. Formarea elevilor se asigură prin pregătire teoretică (discipline psiho-pedagogice) și pregătire practică de specialitate (în creșe și grădinițe).

Absolvenții specializării educator-puericultor pot ocupa funcții didactice în unitățile de educație timpurie antepreșcolară și au competențe în acest sens. Educator-puericultor este persoana calificată a cărei intervenție se regăsește în sectorul serviciilor de creștere, educație timpurie și îngrijire a copilului mic (0-3ani). Aceste servicii pot fi: creșe, grădinițe, centre de zi.

Rolul educatorului puericultor este îngrijirea și educarea copilului, în vederea unei dezvoltări psihice și fizice armonioase.


Prelucrare date cu caracter personal

Accesați site-ul www.dataprotection.ro - secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”. Conține materiale informative utile, inclusiv ghiduri elaborate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a le prelucra la nivelul unității de învățământ cu actorii implicați în actul educațional.